Matlab Soru Çözümleri 13 Pearson Korelasyon Katsayısı

Soru:    


X ve Y dizileri için Pearson korelasyon katsayısı aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmaktadır. Burada; XORT  X dizisinin aritmetik ortalamasını, YORT  Y dizisinin aritmetik ortalamasını, Xi, X dizisinin i.elemanını ve Yi, Y dizisinin i.elemanını ifade etmektedir.  

X ve Y dizilerinin eleman sayısı eşit olmadığı zaman, pearson korelasyon katsayısı hesaplanamaz. Buna bilgiler doğrultusunda; X ve Y dizilerine göre aşağıdaki formülü hesaplayarak Pearson korelasyon katsayısını hesaplayan matlab fonksiyonunu yazınız?
Murat BilginerYorumlar